SUSTAINABILITY

การเดินทางสู่ความยั่งยืนของเรา

เรากำลังเดินทางสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตกระเป๋าไลฟ์สไตล์และกระเป๋าเดินทางที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

ด้วยความต้องการให้นักเดินทางรุ่นหลังได้สัมผัสกับความสวยงามของโลกในแบบที่เราได้สัมผัส ซึ่งเป็น เหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่วิธีการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการเป็นกลางทางคาร์บอน และการดูแลผู้คนและชุมชน ของเรา เรามุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทาง

เราทราบดีว่าคุณหลงใหลในการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับเรา เราจึงร่วมกันสร้างชุมชน ของลูกค้าทั่วโลกที่มีค่านิยมด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกับเรา โดยเราได้สร้างแคมเปญ #PassionsBeyondGreen เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตการเดินทางที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม

ในปัจจุบัน เราได้เพิ่มการใช้วัสดุที่ยั่งยืนให้มากขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมและผสมผสาน เทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์ที่ทันสมัยเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้คุณปลอดภัย และเพื่อรักษากระเป๋าของคุณ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

ให้ความสำคัญกับความทนทานเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเรา และลดการสร้าง ปัญหาขยะให้น้อยที่สุด

เราให้การรับประกันผลิตภัณฑ์จากข้อบกพร่องในการผลิต และหลีกเลี่ยงการสูญเสียอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทดแทน

GLOBAL WARRANTY

มอบชีวิตที่สองให้กับผลิตภัณฑ์เหลือใช้ โดยเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล

ผ้า Recyclex™ ที่ใช้เป็นผ้าซับในกระเป๋าละกระเป๋าเดินทางส่วนใหญ่ของเรา เป็นผ้าที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งได้มอบชีวิตที่สองให้กับขวดพลาสติกถึง 68 ล้านขวด นับตั้งแต่ ปี 2561

เพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นในระหว่างที่คุณเดินทาง เราจึงใช้เทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์กับผ้าของเรา เพื่อป้องกันการเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรีย

ผ้าด้านในของกระเป๋าเป้ทั้งหมดของเราผ่านการบำบัดเทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์ ด้วยความร่วมมือของ Microban®

คุณสามารถเข้ารับบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วโลก คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระเป๋าใหม่โดยไม่จำเป็น

เรามีศูนย์บริการซ่อมมากกว่า 200 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

การลดรอยเท้าคาร์บอน

เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายไปสู่ การเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2568

เราตั้งเป้าที่จะลดดัชนีการเกิดคาร์บอนในโรงงานที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการลง 15% ภายใน ปี 2568

เรามุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในโรงงานทั้งหมดที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการ ภายใน ปี 2568

เรามุ่งมั่นในการฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกตัดทำลาย จนถึงปัจจุบันเราได้ให้สนับสนุนในการปลูกต้นไม้ ถึง 760,000 ต้น ซึ่งช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์และระบบนิเวศ ดูดซับคาร์บอน จากชั้นบรรยากาศ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในท้องถิ่น

ห่วงโซ่อุปทาน

เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ American Tourister เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดี ที่ช่วยให้ธุรกิจ ชุมชน และผู้คน ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ที่ที่เราดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางของเรา

ซัพพลายเออร์ของเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกฎบัตรจริยธรรมของเรา ดังนั้นเราจึงสามารถรับประกันได้ว่าทุกคนที่เราทำงานด้วยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรมและมีความรับผิดชอบ

ในปี 2563 เราได้ดำเนินการตรวจสอบโรงงานลำดับหนึ่งถึง 135 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานเหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงและนโยบายการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

เราปรับปรุงกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนที่เราทำงานด้วย

ใส่ใจต่อผู้คน

เราคงไม่อาจทำสิ่งใดได้หากไม่มีพนักงานที่น่าทึ่งของเรา ความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นของพนักงาน คือเหตุผลที่ทำให้เราสามารถกลายเป็นบริษัทกระเป๋าไลฟ์สไตล์และกระเป๋าเดินทางที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

เราได้เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของเราโดยการมอบโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณค่าให้กับทุกคน

Ask Athena แพลตฟอร์มใหม่สำหรับการบริหารงานบุคคลของเรา ทำให้พนักงานของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ และวันหยุด ตลอดจนกระบวนการและโปรแกรมต่าง ๆ ที่เราใช้ในการรับสมัคร การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับโลกที่เราท่องไป ในปัจจุบัน เรามีพนักงานหญิงมากกว่า 50% ของพนักงานทั้งหมด และเรายังมีเป้าหมายในการสร้างความสมดุลระหว่างเพศในงานที่มีบทบาทสำคัญ ภายในปี 2573

การให้การสนับสนุนกับชุมชน

เรามองหาวิธีการตอบแทนสังคมอยู่เสมอ โดยเราได้ให้การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของเราเพื่อสนับสนุนชุมชนที่เราทุกคนอาศัยและทำงานอยู่

เป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน:

เพื่อปกป้องสถานที่สวยงามของโลกผ่านโครงการปลูกป่าและโครงการอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยการให้การสนับสนุนกับองค์กรที่สนับสนุนผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนเปราะบางทั่วโลก

ตั้งแต่ปี 2558 เราได้ให้การสนับสนุนกับชุมชนเปราะบางในอินเดีย โดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านในท้องถิ่นรวมถึงห้องน้ำและหลังคา ถังเก็บน้ำ และรถแทรกเตอร์เพื่อใช้ใน การเก็บขยะให้กับผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองกอนเด

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

อ่านรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ประจำปี 2566 ฉบับเต็มได้ที่นี่

แนะนำการค้นหา
  • ตรวจสอบตัวสะกด
  • เปลี่ยนแปลงคำขอร้อง
  • โปรดระบุเฉพาะเจาะจงให้น้อยลง
{{promotionCalloutMsg}} {{explanationHtml}}