ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

บริการและการรับประกัน

ทดสอบคุณภาพ

article quality testing

ทดสอบคุณภาพ

เราดำเนินการทดสอบที่จำลองการเดินทางจริง

ทุกการเดินทางในทุกวัน คุณอาจไม่ได้คิดอะไรเลย แต่ผลิตภัณฑ์ อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์ แต่ละชิ้นผ่านการควบคุมและการทดสอบที่เข้มงวดที่สุดก่อนที่จะออกสู่ตลาด

ศูนย์บริการรับอนุญาต

ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ค้นหาศูนย์บริการรับอนุญาตของ อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์

อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์ มีศูนย์บริการรับอนุญาตตั้งอยู่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองทุกที่ ที่คุณเดินทาง

ศูนย์บริการในประเทศไทย
ศูนย์บริการทั่วโลก
article service centres

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันที่มอบให้นี้จะใช้เฉพาะกับผู้ซื้อหรือผู้รับของกำนัลเป็นสินค้าครั้งแรก

 • ระยะเวลารับประกันจะระบุไว้ในใบรับประกันที่อยู่ด้านในสินค้าและ/หรือรายการข้อมูลสำคัญของสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา
 • การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องจากการผลิต ไม่รวมถึงความเสียหายอันเป็นเหตุมาจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง (เช่น การขนส่งสินค้าชนิดพิเศษ) ความเสียหายจากความประมาท อุบัติเหตุ รอยขีดข่วน การสัมผัสอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว สารละลาย กรด น้ำ การชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานปกติ หรือการขนส่ง (ตัวอย่างเช่น ทางสายการบิน)
 • ในการซ่อมสินค้าตามการรับประกันนั้น อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์ กำหนดให้ท่านใช้เฉพาะศูนย์บริการรับอนุญาตที่ อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์ ได้ให้อนุมัติเท่านั้น (“ศูนย์บริการ”)
 • การรับประกันนี้สามารถใช้ได้ทั่วโลกและท่านสามารถนำสินค้าเข้ารับการซ่อมที่ศูนย์บริการรับอนุญาตได้ทุกแห่งทั่วโลก สามารถหาศูนย์บริการรับอนุญาตทั่วโลกได้โดย   คลิกที่นี่
 • การให้ผู้อื่นทำการซ่อมสินค้า นอกจากศูนย์บริการรับอนุญาต จะมีผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ
 • ท่านจะต้องผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการรับอนุญาต เช่น ค่าหีบห่อ ภาษีในการขนส่งและภาษีต่าง ๆ ที่มีอยู่
 • สำหรับบริการตามการรับประกันที่ศูนย์บริการรับอนุญาตนั้น ท่านจำเป็นต้องมีใบรับประกันที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือต้นฉบับใบเสร็จซื้อสินค้านั้น
 • ศูนย์บริการรับอนุญาตจะพิจารณาว่าปัญหานั้นครอบคลุมอยู่ในการรับประกันของ อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์ หรือไม่ หากอยู่ในการรับประกัน ท่านจะได้รับแจ้งว่าจะมีการซ่อมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ โดยที่ อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์ จะออกค่าซ่อมสินค้าหรือค่าเปลี่ยนสินค้าใหม่
 • กรณีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้และสินค้านั้นไม่มีให้บริการแล้ว อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์ จะนำสินค้าของ อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์ ที่เทียบเคียงกันได้มาเปลี่ยนให้แทน
 • การรับประกันที่มอบให้นี้จะจำกัดเฉพาะตามมูลค่าของสินค้านั้นเท่านั้น
 • ข้อกำหนดเฉพาะในการผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากสินค้าไม่อยู่ในการรับประกันตามการพิจารณาของศูนย์บริการรับอนุญาต การซ่อมสินค้าตามที่ ตกลงหรือค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของสินค้านั้น
 • การปิดล็อคสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเปิดออกโดยบังเอิญ แต่ไม่อาจป้องกันการลักขโมยสินค้าหรือสิ่งที่บรรจุด้านใน การแตกหัก หรือการเข้าไปโดยเจ้าหน้าที่ของสายการบินหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือหน่วยงานรัฐได้
 • ตรวจสอบสินค้าของท่านทันที หลังมีการขนย้ายสินค้าโดยผู้อื่น ไม่ใช่ตัวท่านเอง หากเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง จะต้องเคลมไปยังบริษัทขนส่ง (ที่ทำประกันความเสียหายต่อสินค้าของท่านไว้) ณ สถานที่ที่สินค้าเดินทางไปถึง (ถ้าสามารถทำได้) ก่อนผ่านด่านศุลกากร

การรับประกันสินค้า

สินค้ามีการรับประกัน ใบรับประกัน (WARRANTY CERTIFICATE CARD) จะอยู่ในกระเป๋าลูกค้าออนไลน์สามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้

 1. สามารถเก็บหลักฐานคำสั่งซื้อใน Application /ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานการรับประกันสินค้าพร้อมกับใบรับประกัน (WARRANTY CERTIFICATE CARD) โดยไม่ต้องไปประทับตราที่สาขาก็ได้
 2. สามารถนำใบรับประกัน (WARRANTY CERTIFICATE CARD) พร้อมกับคำสั่งซื้อใน Application /ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ไปประทับตราที่ Shop ทุกสาขา (ยกเว้น เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า)

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในการรับประกันมีอะไรบ้าง

 • ความเสียหายที่เกิดต่อสินค้าอันเป็นผลจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการกระทำของผู้อื่น
 • ความเสียหายเนื่องจากการผิดเงื่อนไขและความเสียหายสืบเนื่องจะถูกบอกปฏิเสธความรับผิดชอบไว้โดยชัดเจน
 • ค่าแรงและค่าเสียหายอันเกิดจากงานที่ดำเนินการโดยผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ศูนย์บริการรับอนุญาตนั้นจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันนี้
 • ตามขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อยู่อนุญาตไว้นั้น การรับประกันโดยนัยจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ประสงค์ให้เป็นการให้สิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะแก่ท่านเท่านั้น นอกจากสิทธิ์ที่ระบุในที่นี้แล้ว ท่านจะได้รับสิทธิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐหรือแต่ละประเทศตามข้อยกเว้นหรือการบังคับใช้การรับประกัน โดยนัย ความเสียหายจากการผิดเงื่อนไขและความเสียหายสืบเนื่อง รวมถึงการซ่อมและการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ให้ ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในการรับประกันนี้อาจไม่สามารถนำมาใช้กับท่านได้